12.10.2021 г.

 

06.10.2020 г.

07.07.2020 г.

10.09.2018 г.

 


<18.12.2017 em="">

18.12.2017 г.

Нови документи за тръжна процедура по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0376-C01 Подобряване на енергийната ефективност на фирма „УДЕКС“ ЕООД

Сваляне


15.12.2017 г.

Документи за тръжна процедура по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0376-C01 Подобряване на енергийната ефективност на фирма „УДЕКС“ ЕООД

Сваляне

Решение за прекратяване № 4 / 18.12.2017г.


13.10.2017 г.

Документи за тръжна процедура по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0376-C01 Подобряване на енергийната ефективност на фирма „УДЕКС“ ЕООД

Сваляне 

Решение за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител - 02.11.2017 г.

Изменение на Решение за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител - 17.11.2017 г.

Решение за прекратяване - 28.11.2017 г.


 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828